Lời giới thiệu

Văn phòng Công chứng Trần Thị Thắm thành phố Đà Nẵng, Trụ sở: 62 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 0236 3539 162 - 0236 3539 262 Văn phòng Công chứng Trần Thị Thắm được thành lập theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng và Giấy đăng ký hoạt động số :15/TP-ĐKHĐ, do Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, cấp ngày 16/05/2016 Văn phòng Công chứng Trần Thị Thắm thực hiện việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật. Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản ly, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, công khai và dân chủ. Xem thêm

Tin tức nổi bật / Xem thêm

Cần thể chế hóa nguyên tắc tranh tụng trong Bộ…

Hiến pháp hiện nay đã quy định vấn đề tranh tụng trong xét xử thành một nguyên tắc “nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” (khoản 5 Điều 103 Hiến pháp năm…

Đăng ngày 28/09/2016