• 0236 3539 162 - 0905 132 668 -
  • 0236 3539 262 - 0917 024 598
  • vpccttt@gmail.com
  • 62 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

1. Giới thiệu:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN THỊ THẮM thành phố Đà Nẵng,

Địa chỉ: 62 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3 539 162 - 3 539 262

Email: vpccttt@gmail.com 

Danh sách công chứng viên:

- Trần Thị Thắm - Điện thoại: 0914 013 959 

- Phạm Thị Thu Thủy - Điện thoại: 0905 132 668

- Dương Thị Thu Hằng - Điện thoại: 0917 024 598

Danh sách chuyên viên:

- Lê Thị Hương - Điện thoại : 093 197 0647

- Lương Quốc Nghĩa - Điện thoại: 0935 782 885

- Trần Văn Tín - Điện thoại: 0968 147 174

Văn phòng Công chứng Trần Thị Thắm được thành lập theo Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 13/04/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng và Giấy đăng ký hoạt động số :15/TP-ĐKHĐ, do Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, cấp ngày 16/05/2016

* Văn phòng Công chứng Trần Thị Thắm có thẩm quyền thực hiện các việc công chứng sau:

1. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về bất động sản (thế chấp, chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, ... quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất, ...) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

2. Công chứng các hợp đồng, giao dịch về động sản (thế chấp, mua bán, trao đổi, tặng cho, ... ôtô, xe máy, ...);

3. Công chứng di chúc và nhận lưu giữ di chúc;

4. Công chứng văn bản khai nhận di sản; Văn bản thỏa thuận phân chia di sản;

5. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

6. Công chứng giấy ủy quyền; Hợp đồng ủy quyền;

7. Công chứng các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc tổ chức, cá nhân tự nguyện yêu cầu công chứng.

8. Cấp bản sao văn bản công chứng;

9. Chứng thực chữ ký, công chứng bản dịch.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Văn phòng Công chứng Trần Thị Thắm thành phố Đà Nẵng thực hiện việc chứng nhận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật.

3. Phương châm làm việc:

Nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản ly, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, công khai và dân chủ.

 

Với phương châm : “GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC ĐÚNG LUẬT, CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM”

 

Để xem thủ tục hành chính bạn click vào đây: Thủ tục hành chính

Để xem lệ phí như thế nào bạn click vào đây: Lệ phí

Hình ảnh hoạt động / Xem thêm