Số hóa các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Số hóa các quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Từ 15/5, số hóa các quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Nội dung quy định Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.
Theo đó, CSDL quốc gia về xử lý vi phạm hành chính sẽ cập nhật các thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cụ thể:
- Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính:
Nếu là cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc CMND…hoặc số hộ chiếu (nếu có), giới tính.
Nếu là tổ chức: tên tổ chức; địa chỉ trụ sở; mã số (đối với DN) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc đăng ký DN; số Giấy phép thành lập/số Đăng ký hoạt động (đối với tổ chức khác); họ tên người đại diện theo pháp luật hoặc chủ DN hoặc người đứng đầu tổ chức.
- Số, ngày tháng năm ban hành Quyết định xử phạt.
- Hành vi vi phạm; hình thức xử phạt, mức phạt; biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có).
- Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, chức danh của người ra Quyết định xử phạt.
Ngoài ra, CSDL cũng cập nhật các thông tin về việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ….

Đăng ngày 28/09/2016